Θέση «Νέες θέσεις στο τμήμα Πωλήσεων & Μάρκετινγκ»

Μισθός: 
Συζητήσιμο
Περιοχή εργασίας: 
Λευκωσία
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
   
Hλικία, χρόνια: 
από 19  στο 32 
Μόρφωση: 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ελλιπής τριτοβάθμια
τριτοβάθμια
PhD
Γλώσσες: 
Ελληνική (Άπταιστη)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Περιοχή: 
Άλλες