Θέση «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)»

Μισθός: 
Συζητήσιμο
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
   
Hλικία, χρόνια: 
   
Μόρφωση: 
άγαμος
Γλώσσες: 
Ελληνική (Μητρική)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Περιοχή: 
Μηχανική / Κατασκευή