Θέση «Sales agent/Account Manager»

Μισθός: 
€800 (plus commitions)
Περιοχή εργασίας: 
Στο εξωτερικό
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
   
Hλικία, χρόνια: 
από 22  στο 40 
Μόρφωση: 
τριτοβάθμια
άγαμος
κύριος
PhD
Γιατρός της επιστήμης
ελλιπής τριτοβάθμια
Γλώσσες: 
Ιταλικής (Μητρική)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip
EU family member
Περιοχή: 
Forex (FX) / Binary option