Θέση «Swedish Account Manager»

Μισθός: 
€1500 (Plus high Bonuses)
Περιοχή εργασίας: 
Στο εξωτερικό
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
  στο 1 
Hλικία, χρόνια: 
από 20  στο 99 
Μόρφωση: 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες: 
Σουηδική (Μητρική)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip
EU family member
Περιοχή: 
Πωλήσεις / Ανάπτυξη επιχειρήσεων