Θέση «ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ»

Μισθός: 
Συζητήσιμο
Περιοχή εργασίας: 
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
   
Hλικία, χρόνια: 
   
Μόρφωση: 
Γλώσσες: 
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip
Περιοχή: 
Ανθρώπινο δυναμικό