Θέση «Content/ Social Media and PR Manager»

Μισθός: 
€500 (- 700)
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Ημι-απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
   
Hλικία, χρόνια: 
   
Μόρφωση: 
τριτοβάθμια
Γλώσσες: 
Αγγλική (Άπταιστη)
Ρωσική (Άπταιστη)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Cyprus Long-term residence
EU family member
EU passport / Yellow slip
Περιοχή: 
Εμπορία / Δημόσιες σχέσεις