Θέση «Customer Service Desk Agents [Russian/English]»

Μισθός: 
€1000
Περιοχή εργασίας: 
Λάρνακα
Πρόγραμμα: 
Πρόγραμμα βάρδιας
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
  στο 1 
Hλικία, χρόνια: 
από 18  στο 65 
Μόρφωση: 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες: 
Αγγλική (Άπταιστη)
Ρωσική (Άπταιστη)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip
EU family member
Cyprus Long-term residence
Περιοχή: 
Εξυπηρέτηση πελατών