Θέση «Waiters - Σερβιτόροι»

Μισθός: 
Συζητήσιμο (Monthly)
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Εποχιακή εργασία
Πρακτική άσκηση
Ημι-απασχόληση
Ευέλικτο πρόγραμμα
Πρόγραμμα βάρδιας
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
από 1  στο 5 
Hλικία, χρόνια: 
από 18   
Μόρφωση: 
Γλώσσες: 
Αγγλική (Προηγμένη)
Ελληνική (Ενδιάμεση)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
άλλος
Cyprus Long-term residence
EU family member
EU passport / Yellow slip
Περιοχή: 
Εστιατόρια / Υπηρεσία τροφίμων