Θέση «Hiring now for our Sales Department»

Μισθός: 
€1500
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
   
Hλικία, χρόνια: 
   
Μόρφωση: 
Γλώσσες: 
Αγγλική (Μητρική)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip
EU family member
Cyprus Long-term residence
Περιοχή: 
Forex (FX) / Binary option