Θέση «cleaning service specialist»

Μισθός: 
€850
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Λευκωσία
Πάθος
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Πρόγραμμα βάρδιας
Ημι-απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
από 1   
Hλικία, χρόνια: 
από 25   
Μόρφωση: 
ελλιπής τριτοβάθμια
εξειδικευμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες: 
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip
EU family member
Cyprus Long-term residence
Non-EU passport / Need for work visa
Pink slip / Need for work visa
Περιοχή: 
Εξυπηρέτηση πελατών