Administrator

 • Part Time
 • Remotely
 • Nicosia

Nicosia

Part-time Administrator – γραφείο Study Abroad Education Counsellors Ltd (Σύμβουλοι Σπουδών)

Μισθός: 600 euro (Gross salary)

Όροι Εργασίας – Ωράριο

Το άτομο που θα εργοδοτηθεί θα δουλεύει 5 ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή σε πρωινή βάση (από 09:00 μέχρι 14.00).

Αυτό μπορεί να αλλάξει και να ζητηθεί μεταγενέστερα από το άτομο, να δουλεύει περισσότερες ώρες με αυξημένο εισόδημα.

Κάποιες μέρες (1 ή 2 φορές την εβδομάδα) θα είναι δυνατόν να δουλεύει και από το σπίτι remotely, αλλά αυτό θα μπορεί να εφαρμοστεί, όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση (τουλάχιστον 3 μήνες μετά την αρχική πρόσληψη) και να είναι βέβαιο το άτομο ότι μπορεί πλέον να χειριστεί τα διάφορα θέματα, χωρίς να πρέπει να βρίσκεται στο γραφείο.

Καθήκοντα/Ευθύνες

 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου (time management)
 • Ικανότητα πολλαπλής εκτέλεσης εργασιών ταυτόχρονα (multi-tasking)
 • Να θέτει προτεραιότητες στις διάφορες εργασίες
 • Διαχείριση/οργάνωση emails με πανεπιστήμια εξωτερικού
 • Επικοινωνία (τηλεφωνικώς και email) με Πανεπιστήμια του εξωτερικού
 • Επικοινωνία με γονείς, μαθητές, φοιτητές
 • Καταχώρηση στοιχείων στο λογισμικό της εταιρείας
 • Παραγωγή reports
 • Συμπλήρωση και παρακολούθηση αιτήσεων σε πανεπιστήμια στην Κύπρο αλλά κυρίως σε χώρες του εξωτερικού
 • Οργάνωση υπενθυμίσεων για καλύτερη εκτέλεση εργασιών
 • Έρευνα/επεξήγηση στο κάθε φοιτητή για τις επιλογές διαμονής στο πανεπιστήμιο (εξωτερικού)
 • Διαχείριση πληρωμών από πελάτες
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκθέσεις
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλη συναφή εργασία του ανατεθεί

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (κυρίως στο γραπτό και προφορικό λόγο) -Παρακαλώ, Μην στείλετε το βιογραφικό σας αν Δεν πληρείτε αυτό το προσόν και στις Δύο γλώσσες
 • Πολύ καλή γνώση στο MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet, (especially emails and organising, filing emails)
 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα καλής μνήμης
 • Ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου στην Αγγλική γλώσσα (Reading Comprehension) – να μπορείς να διαβάζεις οδηγίες από emails πανεπιστημίων (εξωτερικού) και να ακολουθείς τις οδηγίες που δίνονται στο κάθε email για τον κάθε φοιτητή
 • Ικανότητα εκτέλεση πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα (multi-tasking)
 • Ικανότητα να δουλεύει πολύ καλά κάτω από πίεση

Ωφελήματα

 • Κοινωνικές ασφαλίσεις (συμπεριλαμβάνονται στο ποσό 600 ευρώ ακάθαρτος μισθός)
 • ΓΕΣΥ (συμπεριλαμβάνεται στο μισθό)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στέλνουν με email τα εξής, στην κυρία Γεωργία Μαρτά

 • Covering Letter
 • CV
 • Απολυτήριο Λυκείου και οτιδήποτε άλλα πιστοποιητικά έχετε (αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από Πανεπιστήμιο/Κολλέγιο)

Part-time Administrator – γραφείο Study Abroad Education Counsellors Ltd.

Salary: 600 euro (Gross salary)

Position Terms – working hours

The employee will be working for 5 hours per day from Monday to Friday on a morning basis (from 09:00 to 14.00).

Working remotely (1 or 2 times per week) will also be possible, but this will be implemented only after the employee completes training (3 months after hiring) and he/she is able to handle all daily tasks without being physically present at the office.

Main Duties and Responsibilities – The ideal candidate must have excellent time-management skills and the ability to multi-task and prioritise work.

 • Prior experience in a similar role will be considered as an advantage.
 • Excellent time-management skills
 • Excellent multi-tasking skills
 • Prioritise work and daily tasks
 • Record keeping of student information in company’s computer database
 • Managing incoming and outgoing email correspondence with Universities (abroad) and students (follow-up)
 • Managing phone calls with students, parents, Associates, and Universities (there is a lot of follow-up on a daily basis)
 • Managing company’s software (access program)
 • Producing reports, monitoring each student’s case, complete universities applications, follow-up with universities, set reminders and tasks for each (student’s) case
 • Maintain a company calendar and schedule appointments
 • Liaise with other Education Counsellors offices in Cyprus
 • Liaise with overseas Universities in other countries (like UK, Italy, France, Spain, the Netherlands, etc.)
 • Book student’s accommodation and explain options to each student
 • Greeting students, parents, associates at the office
 • Handling payments from customers
 • Participating in Education Fairs
 • Executing any other related tasks as assigned

Job Requirements

 • Excellent knowledge of English and Greek language (writing, speaking, listening, reading). Please do not send your CV if your English skills are of an average level (especially the writing skills)
 • Ability to read in English and fully comprehend the instructions given in each email in order to follow-up and follow instructions given
 • Very good knowledge of MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet, (especially emails and organising, filing emails)
 • Excellent organisation and communication skills
 • Good memory skills
 • Multi-tasking skills
 • Work well when under pressure

Company Benefits

 • Social Insurance
 • National Health Insurance (GESY)

Interested candidates must send by email to the attention of Mrs. Georgia Marta – Director

 • Covering Letter
 • CV
 • Apolyterion Report from the Lyceum, and a Transcript (progress report) from College/University you have attended (if applicable)

Kindly note, that only the shortlisted candidates will be responded to

Λευκωσία

ΚΛΑΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Εκπαιδευτικά Κέντρα / Φροντιστήρια

Σύμβουλοι Σπουδών για Κύπρο και χώρες εξωτερικού, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

Λεμεσός

αναρτήθηκε χθές

Λεμεσός

αναρτήθηκε χθές

Λεμεσός

αναρτήθηκε χθές

Ergodotisi

Source:

Similar jobs
Similar jobs in Nicosia
Similar jobs in Limassol
Similar jobs in Larnaca
Similar jobs in Paphos
Similar jobs
Similar jobs in Limassol
Similar jobs in Paphos