Υπάλληλος Πρατηρίου / Petrol Station Attendant

Cyprus Job Market

Προσόντα:
 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα Εργασίας:

 • Γέμισμα αυτοκινήτων πελατών με καύσιμα
 • Έλεγχος λαδιού και νερού αυτοκινήτων
 • Αλλαγή λαδιού αυτοκινήτων
 • Έλεγχος ελαστικών αυτοκινήτων και συμπλήρωση τους με αέρα όταν χρειάζεται
 • Πλύσιμο αυτοκινήτων μέσα έξω

Qualifications:

 • Good Speaker of Greek and English language
 • Responsible & Reliable Person
 • Pleasant Personality
 • High School Apolytirion or Technical School Diploma will be considered as an additional advantage

Job Duties:

 • Fills customer cars with fuel
 • Checks engine oil and coolant
 • Performs oil changes
 • Checks and fills car tyres with air
 • Assists at the car wash section of the petrol station

Παρακαλώ όσοι/ες ενδιαφέρονται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο:

ή να καλέσουν στο 24-848029

Interested candidates can send their CV to:

or call at 24848029.

Σημείωση: Η υποβολή αίτησης εργοδότησης ή βιογραφικού σημειώματος για σκοπούς εργοδότησης δηλώνει την αποδοχή των όρων της Πολιτικής Απορρήτου του Ομίλου Petrolina και παραχωρείτε την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται για την προώθηση και εξέταση της αίτησης σας. / Submission of your application or CV for employment purposes constitutes your consent for the processing of your personal data filed for the processing and review of your application.

H Δήλωση Προστασίας Δεδομένων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα: / The Privacy Policy Statement can be found at:

Λάρνακα

ΚΛΑΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Λιανικό Εμπόριο

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

Λεμεσός

αναρτήθηκε χθές

Πάφος

αναρτήθηκε χθές

Λευκωσία

αναρτήθηκε χθές

Ergodotisi

Source:

Similar jobs
Similar jobs in Nicosia
Similar jobs in Limassol
Similar jobs in Larnaca
Similar jobs in Paphos
Similar jobs
Similar jobs in Nicosia
Similar jobs in Larnaca
Similar jobs in Paphos