Θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στο έργο FORESIGHT

  • Full Time
  • Larnaca

Open University of Cyprus

Θέσεις Ειδικού Επιστήμονα στο έργο FORESIGHT 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη ή μερική απασχόληση στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Advanced Cyber-security Simulation Platform for Preparedness Training in Aviation, Naval and Power Grid Environments» και ακρωνύμιο «Foresight», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 – Cybersecurity της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

The FORESIGHT project aims to develop a federated cyber-range solution to enhance the preparedness of cyber-security professionals at all levels and advance their skills towards preventing, detecting, reacting and mitigating sophisticated cyber-attacks. This is achieved by delivering an ecosystem of networked realistic training and simulation platforms that collaboratively bring unique cyber-security aspects from the aviation, smart grid and naval domains. 

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο μέχρι την Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Καθηγητή Σταύρο Σταύρου, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου, 

Για την προκήρυξη σε PDF, πατήστε .

Source: